Contacte con nosotros

Microrasa amb aspirat al polígon d’Alacant

Connexió fins a un “Data Center” ubicat al mateix polígon, En total uns 1.000 metres per calçada i realizant la obertura amb la microrasa amb aspirat. Treball impecable i sense molesties amb vianants de la zona.

Instal·lació de 5 microductes Flatliner de GM PLAST de col·locació de fil guia.

trabajos de tendido de los microductos en polígono de Alicante

Treballs d’estesa de microductes GM