Contacte con nosotros

treballs en aeroports

Realización de microzanjas para instalación de balizas


Realizació de microrases per instal·lació de les llums de pista.

Microzanjas.com s’ha especialitzat en la realització de rases de secció molt reduïda per feines en varis aeroports d’Espanya.